TURNIEJ "ROZTOCZAŃSKIE NALEWKI, WINA, WINA OWOCOWE, MIODY PITNE"

TURNIEJ "ROZTOCZAŃSKIE NALEWKI, WINA, WINA OWOCOWE, MIODY PITNE"

Do 20 sierpnia 2015r. do godz. 14.00 termin nadsyłania dostarczania nalewek, win, win owocowych, miodów pitnych,

do 31 sierpnia 2015r. I Etap – obrady Jury,

2 września 2015r. - Ogłoszenie wyników I Etapu na stronie internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze www.roztoczewita.pl oraz Roztoczańskiego PN www.roztoczanskipn.pl,

4 września 2015r. - II Etap konkursu – Turniej wiedzy o Roztoczu i RPN, wyłonienie laureatów, uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród – Restauracja „Sonata” w Zwierzyńcu.

Miejsce dostarczania produktów turniejowych pozostaje bez zmian:

Restauracja „Sonata" ul. Biłgorajska 3, 22-470 Zwierzyniec+

Biorąc pod uwagę zmianę harmonogramu Turnieju w załączeniu  przedstawiamy aktualny Regulamin Turnieju „Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne”. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Zachęcamy do zaprezentowania własnych produktów.

Organizatorzy